The Original Full Round Mock Draft Site

2008 NFL Draft: Trades

Seattle

Dallas

 • 1

 • 11/30/-0001

 • Dallas to Seattle:

  1st Rnd ('08)

  Dallas to Seattle:

  5th Rnd ('08)

  Dallas to Seattle:

  7th Rnd ('08)

  Seattle to Dallas: 1st Rnd ('08)

Dallas to Seattle:

1st Rnd ('08)

Dallas to Seattle:

5th Rnd ('08)

Dallas to Seattle:

7th Rnd ('08)

Seattle to Dallas: 1st Rnd ('08)

Houston

Baltimore

 • 1

 • 11/30/-0001

 • Baltimore to Houston:

  1st Rnd ('08)

  Baltimore to Houston:

  3rd Rnd ('08)

  Baltimore to Houston:

  6th Rnd ('08)

  Houston to Baltimore: 1st Rnd ('08)

Baltimore to Houston:

1st Rnd ('08)

Baltimore to Houston:

3rd Rnd ('08)

Baltimore to Houston:

6th Rnd ('08)

Houston to Baltimore: 1st Rnd ('08)

Baltimore

Jacksonville

 • 1

 • 11/30/-0001

 • Baltimore to Jacksonville: 1st Rnd ('08)

  Jacksonville to Baltimore:

  1st Rnd ('08)

  Jacksonville to Baltimore:

  3rd Rnd ('08)

  Jacksonville to Baltimore:

  3rd Rnd ('08)

  Jacksonville to Baltimore:

  4th Rnd ('08)

Baltimore to Jacksonville: 1st Rnd ('08)

Jacksonville to Baltimore:

1st Rnd ('08)

Jacksonville to Baltimore:

3rd Rnd ('08)

Jacksonville to Baltimore:

3rd Rnd ('08)

Jacksonville to Baltimore:

4th Rnd ('08)

Washington

Atlanta

 • 1

 • 11/30/-0001

 • Atlanta to Washington:

  2nd Rnd ('08)

  Atlanta to Washington:

  2nd Rnd ('08)

  Atlanta to Washington:

  4th Rnd ('08)

  Washington to Atlanta: 1st Rnd ('08)

  Washington to Atlanta:

  3rd Rnd ('08)

  Washington to Atlanta:

  5th Rnd ('08)

Atlanta to Washington:

2nd Rnd ('08)

Atlanta to Washington:

2nd Rnd ('08)

Atlanta to Washington:

4th Rnd ('08)

Washington to Atlanta: 1st Rnd ('08)

Washington to Atlanta:

3rd Rnd ('08)

Washington to Atlanta:

5th Rnd ('08)

Jacksonville

Baltimore

Houston

 • 1

 • 11/30/-0001

 • Baltimore to Jacksonville:

  1st Rnd ('08)

  Jacksonville to Baltimore: 1st Rnd ('08)

  Jacksonville to Baltimore:

  3rd Rnd ('08)

  Jacksonville to Baltimore:

  3rd Rnd ('08)

  Jacksonville to Baltimore:

  4th Rnd ('08)

Baltimore to Jacksonville:

1st Rnd ('08)

Jacksonville to Baltimore: 1st Rnd ('08)

Jacksonville to Baltimore:

3rd Rnd ('08)

Jacksonville to Baltimore:

3rd Rnd ('08)

Jacksonville to Baltimore:

4th Rnd ('08)

 • 1

 • 11/30/-0001

 • Baltimore to Houston: 1st Rnd ('08)

  Baltimore to Houston:

  3rd Rnd ('08)

  Baltimore to Houston:

  6th Rnd ('08)

  Houston to Baltimore:

  1st Rnd ('08)

Baltimore to Houston: 1st Rnd ('08)

Baltimore to Houston:

3rd Rnd ('08)

Baltimore to Houston:

6th Rnd ('08)

Houston to Baltimore:

1st Rnd ('08)

Minnesota

Kansas City

Detroit

 • 1

 • 11/30/-0001

 • Kansas City to Minnesota:

  6th Rnd ('08)

  Kansas City to Minnesota: Jared Allen

  Minnesota to Kansas City: 1st Rnd ('08)

  Minnesota to Kansas City:

  3rd Rnd ('08)

  Minnesota to Kansas City:

  3rd Rnd ('08)

  Minnesota to Kansas City:

  6th Rnd ('08)

Kansas City to Minnesota:

6th Rnd ('08)

Kansas City to Minnesota: Jared Allen

Minnesota to Kansas City: 1st Rnd ('08)

Minnesota to Kansas City:

3rd Rnd ('08)

Minnesota to Kansas City:

3rd Rnd ('08)

Minnesota to Kansas City:

6th Rnd ('08)

 • 1

 • 11/30/-0001

 • Detroit to Kansas City:

  1st Rnd ('08)

  Detroit to Kansas City:

  3rd Rnd ('08)

  Kansas City to Detroit: 1st Rnd ('08)

  Kansas City to Detroit:

  3rd Rnd ('08)

  Kansas City to Detroit:

  5th Rnd ('08)

Detroit to Kansas City:

1st Rnd ('08)

Detroit to Kansas City:

3rd Rnd ('08)

Kansas City to Detroit: 1st Rnd ('08)

Kansas City to Detroit:

3rd Rnd ('08)

Kansas City to Detroit:

5th Rnd ('08)

Dallas

Seattle

 • 1

 • 11/30/-0001

 • Dallas to Seattle: 1st Rnd ('08)

  Dallas to Seattle:

  5th Rnd ('08)

  Dallas to Seattle:

  7th Rnd ('08)

  Seattle to Dallas:

  1st Rnd ('08)

Dallas to Seattle: 1st Rnd ('08)

Dallas to Seattle:

5th Rnd ('08)

Dallas to Seattle:

7th Rnd ('08)

Seattle to Dallas:

1st Rnd ('08)

New Orleans

New England

 • 1

 • 11/30/-0001

 • New Orleans to New England: 1st Rnd ('08)

  New Orleans to New England:

  3rd Rnd ('08)

  New England to New Orleans:

  1st Rnd ('08)

  New England to New Orleans:

  5th Rnd ('08)

New Orleans to New England: 1st Rnd ('08)

New Orleans to New England:

3rd Rnd ('08)

New England to New Orleans:

1st Rnd ('08)

New England to New Orleans:

5th Rnd ('08)

Detroit

Kansas City

 • 1

 • 11/30/-0001

 • Detroit to Kansas City: 1st Rnd ('08)

  Detroit to Kansas City:

  3rd Rnd ('08)

  Kansas City to Detroit:

  1st Rnd ('08)

  Kansas City to Detroit:

  3rd Rnd ('08)

  Kansas City to Detroit:

  5th Rnd ('08)

Detroit to Kansas City: 1st Rnd ('08)

Detroit to Kansas City:

3rd Rnd ('08)

Kansas City to Detroit:

1st Rnd ('08)

Kansas City to Detroit:

3rd Rnd ('08)

Kansas City to Detroit:

5th Rnd ('08)

Green Bay

NY Jets

NY Jets to Green Bay:

2nd Rnd ('08)

NY Jets to Green Bay:

4th Rnd ('08)

Green Bay to NY Jets: 1st Rnd ('08)

Cleveland

Dallas

Cleveland to Dallas: 2nd Rnd ('07)

Cleveland to Dallas: 1st Rnd ('08)

Dallas to Cleveland: 1st Rnd ('07)

San Francisco

New England

New Orleans

New England to San Francisco: 1st Rnd ('07)

San Francisco to New England: 4th Rnd ('07)

San Francisco to New England: 1st Rnd ('08)

 • 1

 • 11/30/-0001

 • New Orleans to New England:

  1st Rnd ('08)

  New Orleans to New England:

  3rd Rnd ('08)

  New England to New Orleans: 1st Rnd ('08)

  New England to New Orleans:

  5th Rnd ('08)

New Orleans to New England:

1st Rnd ('08)

New Orleans to New England:

3rd Rnd ('08)

New England to New Orleans: 1st Rnd ('08)

New England to New Orleans:

5th Rnd ('08)

Indianapolis

San Francisco

Indianapolis to San Francisco: 4th Rnd ('07)

Indianapolis to San Francisco: 1st Rnd ('08)

San Francisco to Indianapolis: 2nd Rnd ('07)

Philadelphia

Carolina

Carolina to Philadelphia:

2nd Rnd ('08)

Carolina to Philadelphia:

4th Rnd ('08)

Carolina to Philadelphia: 1st Rnd ('09)

Philadelphia to Carolina: 1st Rnd ('08)

Minnesota

Philadelphia

 • 2

 • 11/30/-0001

 • Minnesota to Philadelphia: 2nd Rnd ('08)

  Minnesota to Philadelphia:

  4th Rnd ('08)

  Philadelphia to Minnesota:

  2nd Rnd ('08)

  Philadelphia to Minnesota:

  5th Rnd ('08)

Minnesota to Philadelphia: 2nd Rnd ('08)

Minnesota to Philadelphia:

4th Rnd ('08)

Philadelphia to Minnesota:

2nd Rnd ('08)

Philadelphia to Minnesota:

5th Rnd ('08)

NY Jets

Green Bay

NY Jets to Green Bay: 2nd Rnd ('08)

NY Jets to Green Bay:

4th Rnd ('08)

Green Bay to NY Jets:

1st Rnd ('08)

Baltimore

Seattle

Baltimore to Seattle: 2nd Rnd ('08)

Seattle to Baltimore:

2nd Rnd ('08)

Seattle to Baltimore:

3rd Rnd ('08)

Seattle

Baltimore

Baltimore to Seattle:

2nd Rnd ('08)

Seattle to Baltimore: 2nd Rnd ('08)

Seattle to Baltimore:

3rd Rnd ('08)

Houston

Atlanta

Washington

Atlanta to Houston: 1st Rnd ('07)

Atlanta to Houston: Matt Schaub

Houston to Atlanta: 1st Rnd ('07)

Houston to Atlanta: 2nd Rnd ('07)

Houston to Atlanta: 2nd Rnd ('08)

 • 2

 • 11/30/-0001

 • Atlanta to Washington:

  2nd Rnd ('08)

  Atlanta to Washington: 2nd Rnd ('08)

  Atlanta to Washington:

  4th Rnd ('08)

  Washington to Atlanta:

  1st Rnd ('08)

  Washington to Atlanta:

  3rd Rnd ('08)

  Washington to Atlanta:

  5th Rnd ('08)

Atlanta to Washington:

2nd Rnd ('08)

Atlanta to Washington: 2nd Rnd ('08)

Atlanta to Washington:

4th Rnd ('08)

Washington to Atlanta:

1st Rnd ('08)

Washington to Atlanta:

3rd Rnd ('08)

Washington to Atlanta:

5th Rnd ('08)

San Diego

Miami

 • 2

 • San Diego Chargers Logo
 • 03/22/2007

 • Miami to LA Chargers: Chris Chambers

  LA Chargers to Miami: 2nd Rnd ('08)

Miami to LA Chargers: Chris Chambers

LA Chargers to Miami: 2nd Rnd ('08)

Cleveland

Green Bay

Cleveland to Green Bay: 2nd Rnd ('08)

Green Bay to Cleveland: Corey Williams

Oakland

Atlanta

Washington

Atlanta to Las Vegas: DeAngelo Hall

Las Vegas to Atlanta: 2nd Rnd ('08)

Las Vegas to Atlanta: 5th Rnd ('09)

 • 2

 • 11/30/-0001

 • Atlanta to Washington: 2nd Rnd ('08)

  Atlanta to Washington:

  2nd Rnd ('08)

  Atlanta to Washington:

  4th Rnd ('08)

  Washington to Atlanta:

  1st Rnd ('08)

  Washington to Atlanta:

  3rd Rnd ('08)

  Washington to Atlanta:

  5th Rnd ('08)

Atlanta to Washington: 2nd Rnd ('08)

Atlanta to Washington:

2nd Rnd ('08)

Atlanta to Washington:

4th Rnd ('08)

Washington to Atlanta:

1st Rnd ('08)

Washington to Atlanta:

3rd Rnd ('08)

Washington to Atlanta:

5th Rnd ('08)

Tampa Bay

Jacksonville

Jacksonville to Tampa Bay:

2nd Rnd ('08)

Jacksonville to Tampa Bay:

5th Rnd ('08)

Jacksonville to Tampa Bay: 7th Rnd ('09)

Tampa Bay to Jacksonville: 2nd Rnd ('08)

Jacksonville

Tampa Bay

Jacksonville to Tampa Bay: 2nd Rnd ('08)

Jacksonville to Tampa Bay:

5th Rnd ('08)

Jacksonville to Tampa Bay: 7th Rnd ('09)

Tampa Bay to Jacksonville:

2nd Rnd ('08)

Carolina

Philadelphia

Minnesota

Carolina to Philadelphia: 2nd Rnd ('08)

Carolina to Philadelphia:

4th Rnd ('08)

Carolina to Philadelphia: 1st Rnd ('09)

Philadelphia to Carolina:

1st Rnd ('08)

 • 2

 • 11/30/-0001

 • Minnesota to Philadelphia:

  2nd Rnd ('08)

  Minnesota to Philadelphia:

  4th Rnd ('08)

  Philadelphia to Minnesota: 2nd Rnd ('08)

  Philadelphia to Minnesota:

  5th Rnd ('08)

Minnesota to Philadelphia:

2nd Rnd ('08)

Minnesota to Philadelphia:

4th Rnd ('08)

Philadelphia to Minnesota: 2nd Rnd ('08)

Philadelphia to Minnesota:

5th Rnd ('08)

Detroit

Kansas City

 • 3

 • 11/30/-0001

 • Detroit to Kansas City:

  1st Rnd ('08)

  Detroit to Kansas City: 3rd Rnd ('08)

  Kansas City to Detroit:

  1st Rnd ('08)

  Kansas City to Detroit:

  3rd Rnd ('08)

  Kansas City to Detroit:

  5th Rnd ('08)

Detroit to Kansas City:

1st Rnd ('08)

Detroit to Kansas City: 3rd Rnd ('08)

Kansas City to Detroit:

1st Rnd ('08)

Kansas City to Detroit:

3rd Rnd ('08)

Kansas City to Detroit:

5th Rnd ('08)

NY Jets

Carolina

NY Jets to Carolina: 3rd Rnd ('08)

NY Jets to Carolina:

5th Rnd ('08)

Carolina to NY Jets: Kris Jenkins

Jacksonville

Baltimore

Houston

 • 3

 • 11/30/-0001

 • Baltimore to Jacksonville:

  1st Rnd ('08)

  Jacksonville to Baltimore:

  1st Rnd ('08)

  Jacksonville to Baltimore:

  3rd Rnd ('08)

  Jacksonville to Baltimore: 3rd Rnd ('08)

  Jacksonville to Baltimore:

  4th Rnd ('08)

Baltimore to Jacksonville:

1st Rnd ('08)

Jacksonville to Baltimore:

1st Rnd ('08)

Jacksonville to Baltimore:

3rd Rnd ('08)

Jacksonville to Baltimore: 3rd Rnd ('08)

Jacksonville to Baltimore:

4th Rnd ('08)

 • 3

 • 11/30/-0001

 • Baltimore to Houston:

  1st Rnd ('08)

  Baltimore to Houston: 3rd Rnd ('08)

  Baltimore to Houston:

  6th Rnd ('08)

  Houston to Baltimore:

  1st Rnd ('08)

Baltimore to Houston:

1st Rnd ('08)

Baltimore to Houston: 3rd Rnd ('08)

Baltimore to Houston:

6th Rnd ('08)

Houston to Baltimore:

1st Rnd ('08)

Kansas City

Detroit

Miami

 • 3

 • 11/30/-0001

 • Detroit to Kansas City:

  1st Rnd ('08)

  Detroit to Kansas City:

  3rd Rnd ('08)

  Kansas City to Detroit:

  1st Rnd ('08)

  Kansas City to Detroit: 3rd Rnd ('08)

  Kansas City to Detroit:

  5th Rnd ('08)

Detroit to Kansas City:

1st Rnd ('08)

Detroit to Kansas City:

3rd Rnd ('08)

Kansas City to Detroit:

1st Rnd ('08)

Kansas City to Detroit: 3rd Rnd ('08)

Kansas City to Detroit:

5th Rnd ('08)

 • 3

 • 11/30/-0001

 • Detroit to Miami: 3rd Rnd ('08)

  Detroit to Miami:

  6th Rnd ('08)

  Miami to Detroit:

  3rd Rnd ('08)

Detroit to Miami: 3rd Rnd ('08)

Detroit to Miami:

6th Rnd ('08)

Miami to Detroit:

3rd Rnd ('08)

Chicago

San Francisco

Chicago to San Francisco: 3rd Rnd ('08)

San Francisco to Chicago:

3rd Rnd ('08)

Seattle

Baltimore

Baltimore to Seattle:

2nd Rnd ('08)

Seattle to Baltimore:

2nd Rnd ('08)

Seattle to Baltimore: 3rd Rnd ('08)

Miami

Detroit

 • 3

 • 11/30/-0001

 • Detroit to Miami:

  3rd Rnd ('08)

  Detroit to Miami:

  6th Rnd ('08)

  Miami to Detroit: 3rd Rnd ('08)

Detroit to Miami:

3rd Rnd ('08)

Detroit to Miami:

6th Rnd ('08)

Miami to Detroit: 3rd Rnd ('08)

Cleveland

Detroit

Cleveland to Detroit: 3rd Rnd ('08)

Cleveland to Detroit: Leigh Bodden

Detroit to Cleveland: Shaun Rodgers

San Francisco

Chicago

Chicago to San Francisco:

3rd Rnd ('08)

San Francisco to Chicago: 3rd Rnd ('08)

Minnesota

Kansas City

 • 3

 • 11/30/-0001

 • Kansas City to Minnesota:

  6th Rnd ('08)

  Kansas City to Minnesota: Jared Allen

  Minnesota to Kansas City:

  1st Rnd ('08)

  Minnesota to Kansas City: 3rd Rnd ('08)

  Minnesota to Kansas City:

  3rd Rnd ('08)

  Minnesota to Kansas City:

  6th Rnd ('08)

Kansas City to Minnesota:

6th Rnd ('08)

Kansas City to Minnesota: Jared Allen

Minnesota to Kansas City:

1st Rnd ('08)

Minnesota to Kansas City: 3rd Rnd ('08)

Minnesota to Kansas City:

3rd Rnd ('08)

Minnesota to Kansas City:

6th Rnd ('08)

Washington

Atlanta

 • 3

 • 11/30/-0001

 • Atlanta to Washington:

  2nd Rnd ('08)

  Atlanta to Washington:

  2nd Rnd ('08)

  Atlanta to Washington:

  4th Rnd ('08)

  Washington to Atlanta:

  1st Rnd ('08)

  Washington to Atlanta: 3rd Rnd ('08)

  Washington to Atlanta:

  5th Rnd ('08)

Atlanta to Washington:

2nd Rnd ('08)

Atlanta to Washington:

2nd Rnd ('08)

Atlanta to Washington:

4th Rnd ('08)

Washington to Atlanta:

1st Rnd ('08)

Washington to Atlanta: 3rd Rnd ('08)

Washington to Atlanta:

5th Rnd ('08)

New Orleans

New England

 • 3

 • 11/30/-0001

 • New Orleans to New England:

  1st Rnd ('08)

  New Orleans to New England: 3rd Rnd ('08)

  New England to New Orleans:

  1st Rnd ('08)

  New England to New Orleans:

  5th Rnd ('08)

New Orleans to New England:

1st Rnd ('08)

New Orleans to New England: 3rd Rnd ('08)

New England to New Orleans:

1st Rnd ('08)

New England to New Orleans:

5th Rnd ('08)

Baltimore

Buffalo

Jacksonville

Baltimore

Buffalo to Baltimore: Willis McGahee

Baltimore to Buffalo: 3rd Rnd ('07)

Baltimore to Buffalo: 7th Rnd ('07)

Baltimore to Buffalo: 3rd Rnd ('08)

Buffalo to Jacksonville: 3rd Rnd ('08)

Buffalo to Jacksonville:

5th Rnd ('08)

Jacksonville to Buffalo: Marcus Stroud

 • 3

 • 11/30/-0001

 • Baltimore to Jacksonville:

  1st Rnd ('08)

  Jacksonville to Baltimore:

  1st Rnd ('08)

  Jacksonville to Baltimore: 3rd Rnd ('08)

  Jacksonville to Baltimore:

  3rd Rnd ('08)

  Jacksonville to Baltimore:

  4th Rnd ('08)

Baltimore to Jacksonville:

1st Rnd ('08)

Jacksonville to Baltimore:

1st Rnd ('08)

Jacksonville to Baltimore: 3rd Rnd ('08)

Jacksonville to Baltimore:

3rd Rnd ('08)

Jacksonville to Baltimore:

4th Rnd ('08)

Oakland

New England

San Diego

New England to Las Vegas: 3rd Rnd ('07)

Las Vegas to New England: 7th Rnd ('07)

Las Vegas to New England: 3rd Rnd ('08)

New England to LA Chargers: 3rd Rnd ('08)

LA Chargers to New England:

5th Rnd ('08)

LA Chargers to New England: 2nd Rnd ('09)

San Diego

Chicago

Chicago to LA Chargers: 2nd Rnd ('07)

LA Chargers to Chicago: 2nd Rnd ('07)

LA Chargers to Chicago: 3rd Rnd ('07)

LA Chargers to Chicago: 5th Rnd ('07)

LA Chargers to Chicago: 3rd Rnd ('08)

San Diego

Chicago

Chicago to LA Chargers: 2nd Rnd ('07)

LA Chargers to Chicago: 2nd Rnd ('07)

LA Chargers to Chicago: 3rd Rnd ('07)

LA Chargers to Chicago: 5th Rnd ('07)

LA Chargers to Chicago: 3rd Rnd ('08)

Denver

Minnesota

Kansas City

Denver to Minnesota: 6th Rnd ('07)

Denver to Minnesota: 7th Rnd ('07)

Denver to Minnesota: 3rd Rnd ('08)

Minnesota to Denver: 4th Rnd ('07)

 • 3

 • 11/30/-0001

 • Kansas City to Minnesota:

  6th Rnd ('08)

  Kansas City to Minnesota: Jared Allen

  Minnesota to Kansas City:

  1st Rnd ('08)

  Minnesota to Kansas City:

  3rd Rnd ('08)

  Minnesota to Kansas City: 3rd Rnd ('08)

  Minnesota to Kansas City:

  6th Rnd ('08)

Kansas City to Minnesota:

6th Rnd ('08)

Kansas City to Minnesota: Jared Allen

Minnesota to Kansas City:

1st Rnd ('08)

Minnesota to Kansas City:

3rd Rnd ('08)

Minnesota to Kansas City: 3rd Rnd ('08)

Minnesota to Kansas City:

6th Rnd ('08)

Dallas

Detroit

Dallas to Detroit: 3rd Rnd ('08)

Detroit to Dallas:

4th Rnd ('08)

Detroit to Dallas: 4th Rnd ('09)

Cleveland

Dallas

Cleveland to Dallas: 4th Rnd ('08)

Cleveland to Dallas:

5th Rnd ('08)

Dallas to Cleveland:

4th Rnd ('08)

NY Giants

Pittsburgh

NY Giants to Pittsburgh: 4th Rnd ('08)

NY Giants to Pittsburgh:

6th Rnd ('08)

Pittsburgh to NY Giants:

4th Rnd ('08)

NY Jets

Green Bay

NY Jets to Green Bay:

2nd Rnd ('08)

NY Jets to Green Bay: 4th Rnd ('08)

Green Bay to NY Jets:

1st Rnd ('08)

Oakland

Dallas

Cleveland

 • 4

 • Oakland Raiders Logo
 • 11/30/-0001

 • Dallas to Las Vegas:

  4th Rnd ('08)

  Las Vegas to Dallas: 4th Rnd ('08)

  Las Vegas to Dallas:

  7th Rnd ('08)

Dallas to Las Vegas:

4th Rnd ('08)

Las Vegas to Dallas: 4th Rnd ('08)

Las Vegas to Dallas:

7th Rnd ('08)

Cleveland to Dallas:

4th Rnd ('08)

Cleveland to Dallas:

5th Rnd ('08)

Dallas to Cleveland: 4th Rnd ('08)

NY Jets

Green Bay

NY Jets to Green Bay: 4th Rnd ('08)

Green Bay to NY Jets:

4th Rnd ('08)

Green Bay to NY Jets:

5th Rnd ('08)

Philadelphia

Miami

Chicago

Tampa Bay

Miami to Philadelphia: Lorenzo Booker

Philadelphia to Miami: 4th Rnd ('08)

 • 4

 • 11/30/-0001

 • Chicago to Miami:

  4th Rnd ('08)

  Miami to Chicago: 4th Rnd ('08)

  Miami to Chicago:

  6th Rnd ('08)

  Miami to Chicago:

  7th Rnd ('08)

Chicago to Miami:

4th Rnd ('08)

Miami to Chicago: 4th Rnd ('08)

Miami to Chicago:

6th Rnd ('08)

Miami to Chicago:

7th Rnd ('08)

 • 4

 • 11/30/-0001

 • Chicago to Tampa Bay: 4th Rnd ('08)

  Chicago to Tampa Bay:

  6th Rnd ('08)

  Tampa Bay to Chicago:

  4th Rnd ('08)

  Tampa Bay to Chicago:

  5th Rnd ('08)

Chicago to Tampa Bay: 4th Rnd ('08)

Chicago to Tampa Bay:

6th Rnd ('08)

Tampa Bay to Chicago:

4th Rnd ('08)

Tampa Bay to Chicago:

5th Rnd ('08)

Green Bay

LA Rams

Green Bay to LA Rams: 4th Rnd ('08)

LA Rams to Green Bay:

5th Rnd ('08)

LA Rams to Green Bay:

7th Rnd ('08)

Atlanta

Washington

Tennessee

 • 4

 • 11/30/-0001

 • Atlanta to Washington:

  2nd Rnd ('08)

  Atlanta to Washington:

  2nd Rnd ('08)

  Atlanta to Washington: 4th Rnd ('08)

  Washington to Atlanta:

  1st Rnd ('08)

  Washington to Atlanta:

  3rd Rnd ('08)

  Washington to Atlanta:

  5th Rnd ('08)

Atlanta to Washington:

2nd Rnd ('08)

Atlanta to Washington:

2nd Rnd ('08)

Atlanta to Washington: 4th Rnd ('08)

Washington to Atlanta:

1st Rnd ('08)

Washington to Atlanta:

3rd Rnd ('08)

Washington to Atlanta:

5th Rnd ('08)

Tennessee to Washington:

4th Rnd ('08)

Tennessee to Washington:

5th Rnd ('08)

Washington to Tennessee: 4th Rnd ('08)

Pittsburgh

NY Giants

NY Giants to Pittsburgh:

4th Rnd ('08)

NY Giants to Pittsburgh:

6th Rnd ('08)

Pittsburgh to NY Giants: 4th Rnd ('08)

Jacksonville

Baltimore

Oakland

 • 4

 • 11/30/-0001

 • Baltimore to Jacksonville:

  1st Rnd ('08)

  Jacksonville to Baltimore:

  1st Rnd ('08)

  Jacksonville to Baltimore:

  3rd Rnd ('08)

  Jacksonville to Baltimore:

  3rd Rnd ('08)

  Jacksonville to Baltimore: 4th Rnd ('08)

Baltimore to Jacksonville:

1st Rnd ('08)

Jacksonville to Baltimore:

1st Rnd ('08)

Jacksonville to Baltimore:

3rd Rnd ('08)

Jacksonville to Baltimore:

3rd Rnd ('08)

Jacksonville to Baltimore: 4th Rnd ('08)

Baltimore to Las Vegas: 4th Rnd ('08)

Las Vegas to Baltimore: Fabian Washington

Tampa Bay

Chicago

 • 4

 • 11/30/-0001

 • Chicago to Tampa Bay:

  4th Rnd ('08)

  Chicago to Tampa Bay:

  6th Rnd ('08)

  Tampa Bay to Chicago: 4th Rnd ('08)

  Tampa Bay to Chicago:

  5th Rnd ('08)

Chicago to Tampa Bay:

4th Rnd ('08)

Chicago to Tampa Bay:

6th Rnd ('08)

Tampa Bay to Chicago: 4th Rnd ('08)

Tampa Bay to Chicago:

5th Rnd ('08)

Chicago

Miami

 • 4

 • 11/30/-0001

 • Chicago to Miami: 4th Rnd ('08)

  Miami to Chicago:

  4th Rnd ('08)

  Miami to Chicago:

  6th Rnd ('08)

  Miami to Chicago:

  7th Rnd ('08)

Chicago to Miami: 4th Rnd ('08)

Miami to Chicago:

4th Rnd ('08)

Miami to Chicago:

6th Rnd ('08)

Miami to Chicago:

7th Rnd ('08)

Tennessee

Washington

Tennessee to Washington: 4th Rnd ('08)

Tennessee to Washington:

5th Rnd ('08)

Washington to Tennessee:

4th Rnd ('08)

Minnesota

Philadelphia

 • 4

 • 11/30/-0001

 • Minnesota to Philadelphia:

  2nd Rnd ('08)

  Minnesota to Philadelphia: 4th Rnd ('08)

  Philadelphia to Minnesota:

  2nd Rnd ('08)

  Philadelphia to Minnesota:

  5th Rnd ('08)

Minnesota to Philadelphia:

2nd Rnd ('08)

Minnesota to Philadelphia: 4th Rnd ('08)

Philadelphia to Minnesota:

2nd Rnd ('08)

Philadelphia to Minnesota:

5th Rnd ('08)

Washington

Denver

Denver to Washington: Ashley Lelie

Washington to Denver: 4th Rnd ('08)

Washington to Denver: 3rd-2007

New Orleans

NY Jets

NY Jets to New Orleans: 4th Rnd ('09)

NY Jets to New Orleans: Jonathan Vilma

New Orleans to NY Jets: 4th Rnd ('08)

New Orleans to NY Jets: 3rd Rnd ('09)

Dallas

Tennessee

Dallas to Tennessee: 4th Rnd ('08)

Tennessee to Dallas: 5th Rnd ('09)

Tennessee to Dallas: Adam Jones

Miami

Dallas

Oakland

 • 4

 • 04/25/2008

 • Dallas to Miami: Anthony Fasano, Akin Ayodele

  Miami to Dallas: 4th Rnd ('08)

Dallas to Miami: Anthony Fasano, Akin Ayodele

Miami to Dallas: 4th Rnd ('08)

 • 4

 • Oakland Raiders Logo
 • 11/30/-0001

 • Dallas to Las Vegas: 4th Rnd ('08)

  Las Vegas to Dallas:

  4th Rnd ('08)

  Las Vegas to Dallas:

  7th Rnd ('08)

Dallas to Las Vegas: 4th Rnd ('08)

Las Vegas to Dallas:

4th Rnd ('08)

Las Vegas to Dallas:

7th Rnd ('08)

Detroit

Dallas

Cleveland

Dallas to Detroit:

3rd Rnd ('08)

Detroit to Dallas: 4th Rnd ('08)

Detroit to Dallas: 4th Rnd ('09)

Cleveland to Dallas: 3rd Rnd ('09)

Dallas to Cleveland: 4th Rnd ('08)

Carolina

Philadelphia

Carolina to Philadelphia:

2nd Rnd ('08)

Carolina to Philadelphia: 4th Rnd ('08)

Carolina to Philadelphia: 1st Rnd ('09)

Philadelphia to Carolina:

1st Rnd ('08)

Washington

Atlanta

 • 5

 • 11/30/-0001

 • Atlanta to Washington:

  2nd Rnd ('08)

  Atlanta to Washington:

  2nd Rnd ('08)

  Atlanta to Washington:

  4th Rnd ('08)

  Washington to Atlanta:

  1st Rnd ('08)

  Washington to Atlanta:

  3rd Rnd ('08)

  Washington to Atlanta: 5th Rnd ('08)

Atlanta to Washington:

2nd Rnd ('08)

Atlanta to Washington:

2nd Rnd ('08)

Atlanta to Washington:

4th Rnd ('08)

Washington to Atlanta:

1st Rnd ('08)

Washington to Atlanta:

3rd Rnd ('08)

Washington to Atlanta: 5th Rnd ('08)

Philadelphia

Minnesota

 • 5

 • 11/30/-0001

 • Minnesota to Philadelphia:

  2nd Rnd ('08)

  Minnesota to Philadelphia:

  4th Rnd ('08)

  Philadelphia to Minnesota:

  2nd Rnd ('08)

  Philadelphia to Minnesota: 5th Rnd ('08)

Minnesota to Philadelphia:

2nd Rnd ('08)

Minnesota to Philadelphia:

4th Rnd ('08)

Philadelphia to Minnesota:

2nd Rnd ('08)

Philadelphia to Minnesota: 5th Rnd ('08)

Green Bay

NY Jets

NY Jets to Green Bay:

4th Rnd ('08)

Green Bay to NY Jets:

4th Rnd ('08)

Green Bay to NY Jets: 5th Rnd ('08)

NY Jets

Carolina

NY Jets to Carolina:

3rd Rnd ('08)

NY Jets to Carolina: 5th Rnd ('08)

Carolina to NY Jets: Kris Jenkins

Seattle

Jacksonville

Tampa Bay

Chicago

Jacksonville to Seattle: Alvin Pearman

Jacksonville to Seattle:

7th Rnd ('08)

Seattle to Jacksonville: 5th Rnd ('08)

Jacksonville to Tampa Bay:

2nd Rnd ('08)

Jacksonville to Tampa Bay: 5th Rnd ('08)

Jacksonville to Tampa Bay: 7th Rnd ('09)

Tampa Bay to Jacksonville:

2nd Rnd ('08)

 • 5

 • 11/30/-0001

 • Chicago to Tampa Bay:

  4th Rnd ('08)

  Chicago to Tampa Bay:

  6th Rnd ('08)

  Tampa Bay to Chicago:

  4th Rnd ('08)

  Tampa Bay to Chicago: 5th Rnd ('08)

Chicago to Tampa Bay:

4th Rnd ('08)

Chicago to Tampa Bay:

6th Rnd ('08)

Tampa Bay to Chicago:

4th Rnd ('08)

Tampa Bay to Chicago: 5th Rnd ('08)

Minnesota

Green Bay

Green Bay to Minnesota:

5th Rnd ('08)

Minnesota to Green Bay: 5th Rnd ('08)

Minnesota to Green Bay:

7th Rnd ('08)

Chicago

Buffalo

Jacksonville

Dallas

Buffalo to Chicago: Darwin Walker

Chicago to Buffalo: 5th Rnd ('08)

Buffalo to Jacksonville:

3rd Rnd ('08)

Buffalo to Jacksonville: 5th Rnd ('08)

Jacksonville to Buffalo: Marcus Stroud

Dallas to Jacksonville:

5th Rnd ('08)

Dallas to Jacksonville:

7th Rnd ('08)

Jacksonville to Dallas: 5th Rnd ('08)

LA Rams

Green Bay

Minnesota

Green Bay to LA Rams:

4th Rnd ('08)

LA Rams to Green Bay: 5th Rnd ('08)

LA Rams to Green Bay:

7th Rnd ('08)

Green Bay to Minnesota: 5th Rnd ('08)

Minnesota to Green Bay:

5th Rnd ('08)

Minnesota to Green Bay:

7th Rnd ('08)

New Orleans

Detroit

Detroit to New Orleans:

5th Rnd ('08)

New Orleans to Detroit: 5th Rnd ('08)

New Orleans to Detroit:

7th Rnd ('08)

Cleveland

Dallas

Jacksonville

Cleveland to Dallas:

4th Rnd ('08)

Cleveland to Dallas: 5th Rnd ('08)

Dallas to Cleveland:

4th Rnd ('08)

Dallas to Jacksonville: 5th Rnd ('08)

Dallas to Jacksonville:

7th Rnd ('08)

Jacksonville to Dallas:

5th Rnd ('08)

Tampa Bay

New England

New England to Tampa Bay:

5th Rnd ('08)

New England to Tampa Bay:

7th Rnd ('08)

Tampa Bay to New England: 5th Rnd ('08)

New England

New Orleans

 • 5

 • 11/30/-0001

 • New Orleans to New England:

  1st Rnd ('08)

  New Orleans to New England:

  3rd Rnd ('08)

  New England to New Orleans:

  1st Rnd ('08)

  New England to New Orleans: 5th Rnd ('08)

New Orleans to New England:

1st Rnd ('08)

New Orleans to New England:

3rd Rnd ('08)

New England to New Orleans:

1st Rnd ('08)

New England to New Orleans: 5th Rnd ('08)

Dallas

Seattle

 • 5

 • 11/30/-0001

 • Dallas to Seattle:

  1st Rnd ('08)

  Dallas to Seattle: 5th Rnd ('08)

  Dallas to Seattle:

  7th Rnd ('08)

  Seattle to Dallas:

  1st Rnd ('08)

Dallas to Seattle:

1st Rnd ('08)

Dallas to Seattle: 5th Rnd ('08)

Dallas to Seattle:

7th Rnd ('08)

Seattle to Dallas:

1st Rnd ('08)

Tennessee

Washington

LA Rams

Tennessee to Washington:

4th Rnd ('08)

Tennessee to Washington: 5th Rnd ('08)

Washington to Tennessee:

4th Rnd ('08)

 • 5

 • 11/30/-0001

 • LA Rams to Washington:

  6th Rnd ('08)

  LA Rams to Washington:

  6th Rnd ('08)

  Washington to LA Rams: 5th Rnd ('08)

  Washington to LA Rams:

  7th Rnd ('08)

LA Rams to Washington:

6th Rnd ('08)

LA Rams to Washington:

6th Rnd ('08)

Washington to LA Rams: 5th Rnd ('08)

Washington to LA Rams:

7th Rnd ('08)

Oakland

Denver

 • 5

 • Oakland Raiders Logo
 • 11/30/-0001

 • Denver to Las Vegas: Gerard Warren

  Las Vegas to Denver: 5th Rnd ('08)

Denver to Las Vegas: Gerard Warren

Las Vegas to Denver: 5th Rnd ('08)

Detroit

New Orleans

Detroit to New Orleans: 5th Rnd ('08)

New Orleans to Detroit:

5th Rnd ('08)

New Orleans to Detroit:

7th Rnd ('08)

Miami

Kansas City

Detroit

Kansas City to Miami: Trent Green

Miami to Kansas City: 5th Rnd ('08)

 • 5

 • 11/30/-0001

 • Detroit to Kansas City:

  1st Rnd ('08)

  Detroit to Kansas City:

  3rd Rnd ('08)

  Kansas City to Detroit:

  1st Rnd ('08)

  Kansas City to Detroit:

  3rd Rnd ('08)

  Kansas City to Detroit: 5th Rnd ('08)

Detroit to Kansas City:

1st Rnd ('08)

Detroit to Kansas City:

3rd Rnd ('08)

Kansas City to Detroit:

1st Rnd ('08)

Kansas City to Detroit:

3rd Rnd ('08)

Kansas City to Detroit: 5th Rnd ('08)

Carolina

Chicago

Carolina to Chicago: 5th Rnd ('08)

Chicago to Carolina: Chris Harris

San Diego

New England

Tampa Bay

New England to LA Chargers:

3rd Rnd ('08)

LA Chargers to New England: 5th Rnd ('08)

LA Chargers to New England: 2nd Rnd ('09)

New England to Tampa Bay: 5th Rnd ('08)

New England to Tampa Bay:

7th Rnd ('08)

Tampa Bay to New England:

5th Rnd ('08)

Seattle

Cleveland

Cleveland to Seattle: Charlie Frye

Seattle to Cleveland: 6th Rnd ('08)

Green Bay

NY Giants

Pittsburgh

NY Giants to Green Bay: Ryan Grant

Green Bay to NY Giants: 6th Rnd ('08)

NY Giants to Pittsburgh:

4th Rnd ('08)

NY Giants to Pittsburgh: 6th Rnd ('08)

Pittsburgh to NY Giants:

4th Rnd ('08)

Baltimore

Houston

 • 6

 • 11/30/-0001

 • Baltimore to Houston:

  1st Rnd ('08)

  Baltimore to Houston:

  3rd Rnd ('08)

  Baltimore to Houston: 6th Rnd ('08)

  Houston to Baltimore:

  1st Rnd ('08)

Baltimore to Houston:

1st Rnd ('08)

Baltimore to Houston:

3rd Rnd ('08)

Baltimore to Houston: 6th Rnd ('08)

Houston to Baltimore:

1st Rnd ('08)

LA Rams

Washington

 • 6

 • 11/30/-0001

 • LA Rams to Washington:

  6th Rnd ('08)

  LA Rams to Washington: 6th Rnd ('08)

  Washington to LA Rams:

  5th Rnd ('08)

  Washington to LA Rams:

  7th Rnd ('08)

LA Rams to Washington:

6th Rnd ('08)

LA Rams to Washington: 6th Rnd ('08)

Washington to LA Rams:

5th Rnd ('08)

Washington to LA Rams:

7th Rnd ('08)

Houston

Denver

Denver to Houston: Chris Myers

Houston to Denver: 6th Rnd ('08)

Chicago

Tampa Bay

 • 6

 • 11/30/-0001

 • Chicago to Tampa Bay:

  4th Rnd ('08)

  Chicago to Tampa Bay: 6th Rnd ('08)

  Tampa Bay to Chicago:

  4th Rnd ('08)

  Tampa Bay to Chicago:

  5th Rnd ('08)

Chicago to Tampa Bay:

4th Rnd ('08)

Chicago to Tampa Bay: 6th Rnd ('08)

Tampa Bay to Chicago:

4th Rnd ('08)

Tampa Bay to Chicago:

5th Rnd ('08)

Tampa Bay

Kansas City

Minnesota

Kansas City to Tampa Bay: Michael Bennett

Tampa Bay to Kansas City: 6th Rnd ('08)

 • 6

 • 11/30/-0001

 • Kansas City to Minnesota: 6th Rnd ('08)

  Kansas City to Minnesota: Jared Allen

  Minnesota to Kansas City:

  1st Rnd ('08)

  Minnesota to Kansas City:

  3rd Rnd ('08)

  Minnesota to Kansas City:

  3rd Rnd ('08)

  Minnesota to Kansas City:

  6th Rnd ('08)

Kansas City to Minnesota: 6th Rnd ('08)

Kansas City to Minnesota: Jared Allen

Minnesota to Kansas City:

1st Rnd ('08)

Minnesota to Kansas City:

3rd Rnd ('08)

Minnesota to Kansas City:

3rd Rnd ('08)

Minnesota to Kansas City:

6th Rnd ('08)

Jacksonville

Minnesota

Jacksonville to Minnesota: 6th Rnd ('08)

Minnesota to Jacksonville: Troy Williamson

Cleveland

Philadelphia

Cleveland

Cleveland to Philadelphia: 6th Rnd ('08)

Philadelphia to Cleveland: Hank Fraley

Cleveland to Philadelphia: 5th Rnd ('09)

Philadelphia to Cleveland: 6th Rnd ('08)

Tennessee

Seattle

Seattle to Tennessee: Bryce Fisher

Tennessee to Seattle: 6th Rnd ('08)

Miami

Chicago

 • 6

 • 11/30/-0001

 • Chicago to Miami:

  4th Rnd ('08)

  Miami to Chicago:

  4th Rnd ('08)

  Miami to Chicago: 6th Rnd ('08)

  Miami to Chicago:

  7th Rnd ('08)

Chicago to Miami:

4th Rnd ('08)

Miami to Chicago:

4th Rnd ('08)

Miami to Chicago: 6th Rnd ('08)

Miami to Chicago:

7th Rnd ('08)

Denver

LA Rams

Washington

Denver to LA Rams: 6th Rnd ('08)

LA Rams to Denver: Jimmy Kennedy

 • 6

 • 11/30/-0001

 • LA Rams to Washington: 6th Rnd ('08)

  LA Rams to Washington:

  6th Rnd ('08)

  Washington to LA Rams:

  5th Rnd ('08)

  Washington to LA Rams:

  7th Rnd ('08)

LA Rams to Washington: 6th Rnd ('08)

LA Rams to Washington:

6th Rnd ('08)

Washington to LA Rams:

5th Rnd ('08)

Washington to LA Rams:

7th Rnd ('08)

Minnesota

Kansas City