Now you can Propose Trades on your mocks!!

The Original Full Round Mock Draft Site

2012 WNBA Draft: Trades

Washington

Minnesota

Minnesota to Washington: Nicky Anosike

Washington to Minnesota: 1st Rnd ('12)

Atlanta

Washington

Atlanta to Washington: 1st Rnd ('11)

Atlanta to Washington: 1st Rnd ('12)

Atlanta to Washington: Kelly Miller

Washington to Atlanta: Lindsey Harding

Washington to Atlanta: 2nd Rnd ('12)

Seattle

Washington

Indiana to Seattle: 2nd Rnd ('12)

Indiana to Washington: 3rd Rnd ('12)

Seattle to Indiana: Erin Phillips

Seattle to Indiana: 3rd Rnd ('12)

Seattle to Washington: 1st Rnd ('12)

Seattle to Washington: Jasmine Thomas

Washington to Seattle: Katie Smith, Jacinta Monroe

Chicago

Seattle

Chicago to Seattle: 1st Rnd ('12)

Seattle to Chicago: Swin Cash, Le'coe Willingham

Seattle to Chicago: 2nd Rnd ('12)

Atlanta

Minnesota

Atlanta to Minnesota: 2nd Rnd ('11)

Atlanta to Minnesota: 2nd Rnd ('12)

Minnesota to Atlanta: 2nd Rnd ('11)

Dallas

Los Angeles

Los Angeles to Dallas: Andrea Riley

Dallas to Los Angeles: 2nd Rnd ('12)

New York

Minnesota

Minnesota to New York: 2nd Rnd ('11)

New York to Minnesota: 2nd Rnd ('11)

New York to Minnesota: 2nd Rnd ('12)

Washington

Atlanta

Atlanta to Washington: 1st Rnd ('11)

Atlanta to Washington: 1st Rnd ('12)

Atlanta to Washington: Kelly Miller

Washington to Atlanta: Lindsey Harding

Washington to Atlanta: 2nd Rnd ('12)

Indiana

Seattle

Chicago

Indiana to Seattle: 2nd Rnd ('12)

Indiana to Washington: 3rd Rnd ('12)

Seattle to Indiana: Erin Phillips

Seattle to Indiana: 3rd Rnd ('12)

Seattle to Washington: 1st Rnd ('12)

Seattle to Washington: Jasmine Thomas

Washington to Seattle: Katie Smith, Jacinta Monroe

Chicago to Seattle: 1st Rnd ('12)

Seattle to Chicago: Swin Cash, Le'coe Willingham

Seattle to Chicago: 2nd Rnd ('12)

San Antonio

Dallas

Dallas to Las Vegas: Scholanda Robinson

Las Vegas to Dallas: 2nd Rnd ('12)

Las Vegas to Dallas: 3rd Rnd ('12)

Chicago

Los Angeles

Chicago to Los Angeles: 2nd Rnd ('12)

Los Angeles to Chicago: Lindsay Wisdom-Hylton

Minnesota

Phoenix

Minnesota to Phoenix: 2nd Rnd ('12)

Minnesota to Phoenix: Charde Phoenix

Phoenix to Minnesota: 2nd Rnd ('12)

Phoenix

Minnesota

Minnesota to Phoenix: 2nd Rnd ('12)

Minnesota to Phoenix: Charde Phoenix

Phoenix to Minnesota: 2nd Rnd ('12)

Connecticut

Phoenix

Connecticut to Phoenix: 3rd Rnd ('12)

Phoenix to Connecticut: 3rd Rnd ('11)

Indiana

Washington

Indiana to Seattle: 2nd Rnd ('12)

Indiana to Washington: 3rd Rnd ('12)

Seattle to Indiana: Erin Phillips

Seattle to Indiana: 3rd Rnd ('12)

Seattle to Washington: 1st Rnd ('12)

Seattle to Washington: Jasmine Thomas

Washington to Seattle: Katie Smith, Jacinta Monroe

Seattle

Indiana

Indiana to Seattle: 2nd Rnd ('12)

Indiana to Washington: 3rd Rnd ('12)

Seattle to Indiana: Erin Phillips

Seattle to Indiana: 3rd Rnd ('12)

Seattle to Washington: 1st Rnd ('12)

Seattle to Washington: Jasmine Thomas

Washington to Seattle: Katie Smith, Jacinta Monroe

San Antonio

Dallas

Dallas to Las Vegas: Scholanda Robinson

Las Vegas to Dallas: 2nd Rnd ('12)

Las Vegas to Dallas: 3rd Rnd ('12)

Minnesota

New York

Minnesota to New York: Quanitra Hollingsworth

Minnesota to New York: 3rd Rnd ('12)

New York to Minnesota: 3rd Rnd ('12)

New York

Minnesota

Minnesota to New York: Quanitra Hollingsworth

Minnesota to New York: 3rd Rnd ('12)

New York to Minnesota: 3rd Rnd ('12)