Now you can Propose Trades on your mocks!!

The Original Full Round Mock Draft Site

2016 WNBA Draft: Trades

Minnesota

Atlanta

Atlanta to Chicago: Erika de Souza

Chicago to Minnesota: 2nd Rnd ('16)

Chicago to Minnesota: Sylvia Fowles

Minnesota to Atlanta: 1st Rnd ('16)

Minnesota to Atlanta: Damiris Dantas, Reshanda Gray

Atlanta

Connecticut

Atlanta to Connecticut: 1st Rnd ('16)

Connecticut to Atlanta: Elizabeth Williams

Los Angeles

Dallas

Los Angeles to Dallas: 1st Rnd ('16)

Los Angeles to Dallas: Erin Phillips

Los Angeles to Dallas: 1st Rnd ('17)

Dallas to Los Angeles: 1st Rnd ('16)

Dallas to Los Angeles: Riquna Williams

Dallas

Los Angeles

Connecticut

Los Angeles to Dallas: 1st Rnd ('16)

Los Angeles to Dallas: Erin Phillips

Los Angeles to Dallas: 1st Rnd ('17)

Dallas to Los Angeles: 1st Rnd ('16)

Dallas to Los Angeles: Riquna Williams

Connecticut to Los Angeles: 2nd Rnd ('16)

Connecticut to Los Angeles: 2nd Rnd ('16)

Connecticut to Los Angeles: Chelsea Gray

Connecticut to Los Angeles: 1st Rnd ('17)

Los Angeles to Connecticut: 1st Rnd ('16)

Los Angeles to Connecticut: 2nd Rnd ('16)

Minnesota

San Antonio

Minnesota to Las Vegas: 1st Rnd ('16)

Las Vegas to Minnesota: Jia Perkins

Minnesota

Connecticut

Los Angeles

Connecticut to Minnesota: Rights to Asjha Jones

Minnesota to Connecticut: 2nd Rnd ('16)

Connecticut to Los Angeles: 2nd Rnd ('16)

Connecticut to Los Angeles: 2nd Rnd ('16)

Connecticut to Los Angeles: Chelsea Gray

Connecticut to Los Angeles: 1st Rnd ('17)

Los Angeles to Connecticut: 1st Rnd ('16)

Los Angeles to Connecticut: 2nd Rnd ('16)

San Antonio

Atlanta

Atlanta to Las Vegas: Samantha Logic

Las Vegas to Atlanta: 2nd Rnd ('16)

Seattle

Minnesota

Minnesota to Seattle: Monica Wright

Seattle to Minnesota: 2nd Rnd ('16)

Seattle to Minnesota: Renee Montgomery

Chicago

Minnesota

Atlanta to Chicago: Erika de Souza

Chicago to Minnesota: 2nd Rnd ('16)

Chicago to Minnesota: Sylvia Fowles

Minnesota to Atlanta: 1st Rnd ('16)

Minnesota to Atlanta: Damiris Dantas, Reshanda Gray

Connecticut

Los Angeles

Connecticut to Los Angeles: 2nd Rnd ('16)

Connecticut to Los Angeles: 2nd Rnd ('16)

Connecticut to Los Angeles: Chelsea Gray

Connecticut to Los Angeles: 1st Rnd ('17)

Los Angeles to Connecticut: 1st Rnd ('16)

Los Angeles to Connecticut: 2nd Rnd ('16)

Los Angeles

Connecticut

Connecticut to Los Angeles: 2nd Rnd ('16)

Connecticut to Los Angeles: 2nd Rnd ('16)

Connecticut to Los Angeles: Chelsea Gray

Connecticut to Los Angeles: 1st Rnd ('17)

Los Angeles to Connecticut: 1st Rnd ('16)

Los Angeles to Connecticut: 2nd Rnd ('16)